Fotovoltaik(PV) bileşenli cepheler

Günümüzde eskiye nazaran akıllı ve sürdürülebilir binaların tasarımına daha da önem verilmeye başlandı. Temelde çevreye daha az zarar vermek ve enerjinin verimli kullanımı yer almakta olup, enerji maaliyetlerinin artması, doğal kaynakların tükenmeye başlaması gibi sebepler de bina tasarım anlayışına yeni boyutlar getirmiştir.

Yenilenebilir enerji

Son yıllarda 1970’ lerden itibaren yaşanan enerji krizi nedeniyle daha az enerji harcayan binalar inşa etmek önemli bir konu haline gelmiştir ve yapılarda kullanılan fosil yakıtların kaynakları sınırlıdır. Bu nedenle, en kısa sürede yeni enerji kaynaklarının bulunması ve kullanılmaya başlanması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kullanılacak enerji kaynakları hem sınırsız kullanıma olanak vermeli, hem de çevreye zarar vermemelidir. Bu tür kaynaklara hepimizin bildiği üzere “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” diyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi Güneş
enerjisidir. Güneş enerjisi yapılarda aktif ve pasif olarak kullanılabilir bir enerji türüdür. Günümüz mimarisinde kullanılan büyük pencere açılımları ve giydirme cepheler nedeniyle güneş kontrolüne ihtiyaç duyulmakta ve istenmeyen fazla güneş enerjisi için gölgeleme elemanları kullanılmaktadır. Bu gölgeleme elemanları, fotovoltaik (PV) modüllerle oluşturulduğu taktirde, strüktürü hazır olduğu için yapıya ek bir yük getirmemekle beraber PV sisteminin toplam maliyetini de düşürür. Böylelikle fazla güneş enerjisiyle yapı için elektrik de üretilebilir.

Şimdi de fotovoltaik panellerin özelliklerine kısaca değinelim.

Fotovoltaik hücreler, güneş ışığından direkt olarak elektrik enerjisi üretebilen yarı-iletken malzemelerdir. Birden fazla hücrenin biraraya gelmesiyle fotovoltaik modüller oluşur. Yapının farklı bölümlerinde farklı şekillerde kullanılabilirler. Örn: çatı, cephe,giriş saçağı,parapet vb.

Solar Fabrik Yönetim Binası, Freiburg, Almanya

Fotovoltaik bileşenler mimaride gölgeleme elemanı olarak kullanıldığında,
binanın istenmeyen enerji kazanımını azaltır, uygun iç mekan koşullarını oluşturur. Aynı zamanda da bu istenmeyen enerjiyi kullanıp binanın ihtiyacı olan elektrik enerjisine dönüştürerek binanın enerji ihtiyacını da azaltmaktadır.Böylece hem ülke ekonomisine de önemli bir katkıda bulunmakta, hem de çevreye verilen zararı yine önemli ölçüde azaltmaktadır.

Fotovoltaik paneller

Ülkemizde güneş enerjisi bol miktarda bulunmakta ve fotovoltaik paneller çok daha az güneş enerjisine sahip ülkelerin mimarilerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu malzemenin binalarda kullanımı, ülkemizin artan enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilecek öneme sahiptir. Fotovoltaik (PV) panellerin ülkemizde kullanımı yaygınlaştığı takdirde hem daha konforlu mekanlarda yaşamamız mümkün olacak hem de sağlanılan enerji tasarrufuyla ülke ekonomimize de önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.

Kaynakça:

Altın, M. 2005, Research on the Architectural Use of Photovoltaic (PV) Components in Turkey from the Viewpoint of Building Shape, Dokuz Eylül University, Doktora tezi

Altın, M. 2003, Tarih İçinde Teknolojiyi Yaşamak: Enerji Üretiminde Fotovoltaik Hücreler, YAPI 256 /Mart 2003, s.88-91

Freiburg Solar Energy Guide, Edition 2006, City of Freiburg im Breisgau Environmental Protection Agency.

mimblog

İpek Tahmaz
Mimar / Architect

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir